♦ Hem

Välkommen till Dalby hembygdsförening

 blomrankblomrankblomrank

Höstglöd 26 september kl 15
Piltzsalen, Sysslebäck
Entré 50 kr

  • Servering av klengås, kaffe och kaka, korv och bröd
  • Måltips
  • Brödlotteri
  • Underhållning av Kvartetten Q
    Maria Carlsson, Cecilia Björkman, Berit Heinemann, Sandra Albertus
    som framför ett blandat program från visa till jazz; från Bellman och Styffe till Fats Waller

Välkomna!