38 sevärdheter i norra Värmland

38 sevärdheter i norra Värmland

(24 sidor)

Med denna skrift i din hand kan du ensam leta dig fram till de förnämsta sevärdheterna i norra Värmland. En sammanfattning på tyska och engelska finns med i häftet.

Ett exempel på en sevärdhet ur häftet ...
Halvarstugan
i Båstad, tre kilometer söder om Höljes, är hembygdsgård för Norra Finnskoga hembygdsförening. Den ligger väl synlig och skyltad intill väg 62. På gården finns förutom mangårdsbyggnaden ett par härbren, en smedja, en stenkällare och en skogskoja med tillhörande stall.
I föreningens samlingar finns en brännvinsapparat från Bennäset, diverse flottningsredskap och mycket annat.
Halvarstugan byggdes 1861-1862, och en sägen berättar, att en silverskatt ska ligga nergrävd på gården. Det var Halvarsgubben, Olof Halvarsson (1708-1811), som bodde på gården och i ofredstider grävde ner en brännvinspanna full med silver. När freden sedan kom, kunde han omöligt finna tillbaka till stället. Halvarsgubben lär efter sin död ha blivit inmurad i murstocken på vinden på en tidigare mangårdsbyggnad - på så sätt skulle gården få behålla det välstånd, som skapats under gubbens tid.
För guidning kontakta ...

Tillbaka