40 skäl att älska Dalby

40 skäl att älska Dalby

(24 sidor)

Förord:

Dalby finns inte mer som socken, församling eller kommun efter sammanslagningen 2010 av de fem nordliga Värmlandsförsamlingarna Dalby, Norra Ny, Nyskoga, Norra Finnskoga och Södra Finnskoga. Denna otympliga nykonstruktion har fått namnet Övre Älvdals församling, men i invånarnas minnen och önskningar är de gamla församlingarna levande med sina gamla namn.

Namnet Dalby har säkert funnits i 1000 år, först som samlingsnamn på en bygd, sedan en socken som blev en församling och en kommun. Fram till 1830 hörde också det som skulle bli Norra och Södra Finnskoga till Dalby. Nu har namnet inte längre någon praktisk innebörd, men invånarna och Dalby hembygdsförening tänker se till att namnet Dalby kommer att leva vidare. Denna skrift är ett led i det arbetet. Och visst är det lätt att hitta 40 skäl att älska Dalby. Det finns ju egentligen hur många som helst.

Dalby, våren 2011

Torleif Styffe
för Dalby hembygdsförening

 

Tillbaka