Den blommande finnskogen

Mest i Dur

(120 sidor)

ISBN 91-973664-4-7

Tillbaka

"Man ser inte skogen för bar trän". I detta ligger en bokstavlig sanning för i skogen ser nog vi mest tallar, granar och lövträd. Men där finns också en mängd olika blommor. Man träffar på dem under trädens skugga, ute på myrar, längs vattendrag eller på gamla åker- och ängsmarker.

Den blommande finnskogen vill väcka intresse för de blommor som trivs i mellersta Skandinaviens barrskogsområde, där svedjefinarna också en gång bodde. Boken är tänkt som en liten "första lektion" i skogens blomstervärld. Här presenteras 55 arter, de flesta vanliga, med nytagna foton och korta, upplysande texter.

Boken är lätt att ta med sig om man vill lära känna de blommor man ser på skogspromenaden. De vackra färgbilderna gör den också till en utmärkt presentbok.

Författarna, biolog Björn Ehrenroth och fil. kand. Ann Sundén-Cullberg, är bosatta i Värmland. Björn Ehrenroth är också fotograf och har tidigare medverkat i böckerna Hammarö sydspets - udde i Vänern (1991) och Värmländsk natur - en reseguide (1996). Ann Sundén-Cullberg har skrivit Tolvmilaskogen - om svedjefinnarna i Skandinaviens skogar (2000).