Dalby i gamla tider

Dalby i gamla tider

(303 sidor)

Dalby i gamla tider är en oumbärlig bok för den hembygdsintresserade nordvärmlänningen. Här ger Karl L:son Bergkvist en allsidig och uttömmande beskrivning av livet fram till år 1900 i Dalby. Alla tänkbara ämnen beskrivs från jord- och skogsbruk till skrock, tilltal och väderfenomen. Sådant han inte själv känt till har han intervjuat andra om.

Beskrivningarna gjordes i mitten av 1900-talet av Bergkvist som svar på frågelistor från ULMA (Landsmålsarkivet i Uppsala, nuvarande SOFI) då han tecknade ner Dalbymålet. Det rent språkliga utbytet man väntat sig från arkivet blev - dessutom - dessa ingående beskrivningar som inte många bygder kan uppvisa maken till.
Det stora textmaterialet är varsamt redigerat av Torleif Styffe på Kulturkoppra, men i det stora hela är det Karl L:son Bergkvists egna ord och beskrivningar läsaren får ta del av.

Detta är det enastående resultatet av Karl L:son Bergkvists uppteckningar, en faktafylld beskrivning av Dalbyfolkets liv i det gamla bondesamhället.

Tillbaka