Diktens Dalby

Diktens Dalby

(70 sidor)

Att Värmland anses som sagans och diktens landskap torde vara bekant för de flesta. Men ändå så har de nordvärmländska skrivarna haft svårt att nå ut med sina dikter och många har fallit i glömska, trots att bygden verkligen fött upp många diktare. För att råda bot på detta presenteras här i Diktens Dalby både bygdens skrivare och sådant som skrivits om bygden. Med Dalby avses här inte bara dagens Dalby socken utan hela den gamla storsocknen med Norra och Södra Finnskoga inräknade.Diktens Dalby är resultatet av en studiecirkels mödor, och det är ett stort arbete som lagts ner. Cirkelns ledare har varit Lars Elam, som också sammanställt forskningsresultatet till denna intressanta och lättlästa bok.

Tillbaka