Letafors bruk

Letafors Bruk

(54 sidor)

Senare tids forskning har visat, att järn framställts i norra Värmland sedan lång tid tillbaka. Arkeologerna har hittat järn- och kolframställningsplatser, som visar på stor aktivitet på området. Fynd som gjorts vid Järpliden har daterats till omkring år 400 e Kr, från Norra Finnskoga till omkring år 600, och från just Letaforsområdet till cirka år 1050.
Det senare området uppvisar faktiskt en hel del tecken på gammal verksamhet. Arkeologerna kunde påvisa, att järnhanteringen inom området var av äldre datum än många säkert kände till ens under brukets tid. Men något direkt samband med den gamla järnhanteringen och anläggandet av Letafors bruk lär inte ha funnits - andra orsaker än gammal tradition gjorde att just den här platsen valdes som bruksort. Inte går det heller att jämföra volymen av gamla tiders husbehovstillverkning med det stora brukets produktion. Det var ett uppsving av stora mått för norra Värmland, när Letafors bruk, det nordligaste i Värmland, anlades. Men bygdens stora industriepok varade mindre än ett och ett halvt sekel, och idag finns inte många spår från den tiden.
Det finns inte heller mycket skrivet från brukets dagar. Därför täpper Torbjörn Olssons bok LETAFORS BRUK till ett stort tomrum i Nordvärmlands skrivna historia.

Tillbaka