Livet i Finnskogarna förr och nu

Nö hôrtt ifrå för

Baksidan

Berättare: Torleif Styffe

"Livet i Finnskogarna" är Calle Jularbos kända komposition med inspiration av bygden, människorna och naturen i Södra Finnskoga, den speglar också finnskogingens längtan att för en stund drömma sig bort från vardagens slit och vedermödor.

Denna video försöker visa den förändring som präglat Södra Finnskoga från tidigt 1950-tal fram till sekelskiftet. Skogsbruket från tiden före motorsågen fram till de moderna skördarnas framfart som gjorde skogsarbetaren övertalig. Vi får också en inblick i det kulturarv som hembygdsgårdarna Tomta och Rikkenberget förmedlar. Människornas förlustelser med dans på anrika folkparken - Älgsjövallen - i Bjurberget och Jularbofestivalen i Järpliden. Filmavsnitt från älgjakt i Järpliden taget av Elis Skogsund på 1960-talet. Södra Finnskoga har fostrat många framgångsrika kvinnor genom åren där det politiska engagemanget visar på en oerhörd viljekraft. Finnskogens egen skidkung - Lasse Olsson - berättar om de otaliga skidlopp han deltagit i.

Finnskogen och finnarna på skogen är mytomspunna ofta förknippade med trolldom och spökerier. Den mesta kända trollkunniga - Ivana Julia - medverkar samt nytagningar från korset i Röjden och spökstället Välgunaho. Filmavsnitt från kyrkan: Återinvigning av kyrkan samt biskopsvisitation och konfirmation 1950-tal. Fotograf: Tord Särnmark.

Tillbaka