Mina bästa sidor

Mina bästa sidor

(46 sidor)

Det här är Torleif Styffes tredje diktbok. De som har läst LAT POET (1988) och (LÄTTPOESI) (1994) kommer att känna igen sig men kan också konstatera att andelen dikter på Dalbymål ökat markant.


I Egyptns lann

Di vet int se bra di har di
sûm bor i Egyptns lann,
di ligg in-ve Röda havet
å der dûppã ri tåna'n iblann.

Der sitt di å flinã mot sola
nãr ve firã lussibrur,
å di resã te pyramidan
ifall di vill te'tt på kultur.

Di ãrbetã da ri har stönna'n
å annars se lättã ri bli,
å e rã nô' di har ont ôm,
se i'nt tycks dã vã'r ôm ti.

Så går-en iblann å tänkã,
da-n jäktã se rennt en kunn dö
langt ôpp her i kûlsvartte Nordn
i nolavär, vinter å snö.


I livets hårddisk

Vi lever i livets hårddisk
och är just installerade dit,
då någon därovan trycker
på CONTROL-ALT-DELETE.
En sångare från Liljedahl
en gång framförde "Rosa på bal".
Han blev ganska besviken
på den man i publiken
som sa: "Tack för ditt trevliga tal!"

Tillbaka