Östmark i helg och söcken

Östmark i helg och söcken

1950 inledde Östmarks församling med Karl-Erik Måwe och Otto Öster som initiativtagare att tillsammans med fotografen Tord Särnmark dokumentera den gamla socknen. Avsnitt ur Åke Karlssons film från 1965 "Östamarks församling 200 år" finns också med, likaså filmen från 1935, "Östmark kyrka 200 år". Vi får uppleva människor och miljöer i vardagliga sysslor på gårdar, i skogsbruket och flottningen, barnen i skolorna, tullen i Röjdåfors, luciafirande i bl a Lämbacken och mycket mera.

Berättare är bygdens son Björn Sandborgh och med autentiska ljudeffekter är denna video ett mycket värdefullt filmdokument om Östmarks församling, som fanns en gång i tiden.

 

Tillbaka