Lättpoesi

Lättpoesi Boken bevisar att en Lat poet kan samla sig och skriva nya dikter. Många går i samma stil som i debutsamlingen, men här finns också flera dikter på Dalbymål. En avdelning med visor och noter till dessa ingår.

Här kan du se få se ett siduppslag ur boken

(47 sidor)

Tillbaka