Sköna Värmland
Schönes Värmland - Beautiful Värmland

Sköna Värmland

(144 sidor)

ISBN 91-631-8247-5

Värmland är för mig Klarälvens vindlande väg genom landskapet, Vänerns arkiepelag, Tegens orkidéer och den orörda Glaskogen.

Värmland är för mig en ståtlig älgtjur, en simmande bäver i ett skogstjärn och sångsvanar vid isranden på Harnäsfjorden.

Värmland är för mig litterära herrgårdar i Mårbacka och Alster, Juholas övergivna finngård och Ögårn i Dusserud, som minner om svunna tider.

Detta är några av de motiv jag fångat genom kamerans sökare. I "Sköna Värmland" fortsätter resan i detta förtrollande landskap - Värmland.
Lennart Utgren

 

Texten i boken är på svenska, engelska och tyska

Tillbaka