Sista stocken på älven
Bort på skogen

Bort på skogen

 

Carstad Kulturfilm

Sista stocken på älven

1991 upphörde Stora skog med flottning på Klarälven. En ny transportstruktur med kombinationen bil/järnväg har nu ersatt Sveriges sista flottled. Yrken och kultur har förvisats till till historien. I den här filmen får du bl a möta flottare med långt flottningsliv bakom sig, storhetstiden på 1950- och 1960-talen och den sista stocken på älven.

Bort på skogen

Det handlar om den stora omvandlingen i skogsbruket. 100 års utveckling - från yxfällning till maskinell avverkning. Sociala förhållanden, skogsförläggningar, motorsågens historia och de bortglömda kvinnorna på arrendetorp och skogsstationer. Tillsammans med bl a f d skogsarbetaren och ombudsmannen Olle Larsson i Norra Värmland speglas 1900-talets stora förändringar i skogsbruket. Han berättar för radio- och TV-mannen Erik Goland om sina 50 år i skogen.

 

Tillbaka