Från torparkultur till miljardindustri

Från torparkultur till miljardindustri

(78 sidor)

Mats Persson ger en betydligt mer nyanserad bild av vargen och viltet än vad vargens förkämpar och motståndare brukar ge. Här berättar han bl a också om hur många torpare som en gång fanns i
Sverige, att Jordbruksverkets mål för certifierat ekologiskt kött redan överträffas av det närproducerade viltköttet, om vilka summor ”älgindustrin” omsätter och hur många bytesdjur en varg tar på ett år.
Den enorma rikedomen på grönska i skogarna sommartid utnyttjades förr, genom att korna gick på bete och genom jakten på främst älg. En förutsättning var att inga rovdjur fanns i markerna.
Persson avslutar boken med ett antal uppgifter om olika kötts andelar i vårt land och visar att när alla ekonomiska värden som rekreation, turism, arrenden, kött mm räknas in så betingar det svenska viltet ett värde som motsvarar ett medelstort industriföretag.

Ingenjören och jägaren Mats Persson är torparson från Höljes i norra Värmland, men flyttade till Stockholm under landsbygdens avfolkningsperiod på 60-talet. Han har haft flera ledande positioner inom svenska teknikföretag t ex som utvecklingschef för Ericsson Enterprise i USA.

Tillbaka