VÄRMLÄNDSK IDROTT 100 ÅR

Värmland förr och nu 2007

Värmländsk idrott 100 år

193 sidor

ISBN 91 85 224-70-7

Tillbaka

Värmlands museums årsskrift för 2007 behandlar ämnet idrott inför Värmlands idrottsförbunds 100-årsjubileum. Ett stort antal idrotter finns representerade och från nordvärmländsk horisont finns bland annat en berättelse om fotbollslagens utveckling i norra länsdelen skriven av Torleif Styffe.

 

Baksidestext:
Den största folkrörelsen och den mest mångfacetterade - det är idrotten i Värmland. Denna bok ges ut inför det 100-årsjubileum som Värmlands Idrottsförbund firar 2008. Ett 25-tal skribenter, kända och mindre kända, gör personliga nedslag i den värmländska idrottshistorien.

Många av de välkända värmländska idrottsprofilerna finns med i boken, både i text och bild. Men boken innehåller också "det mindre spektakulära" liksom idrottsliga trådar "som leder från dåtid till nutid", skriver redaktionskommittén i sitt förord.