◊ Styrelsen 2017

Ordförande:
Birgit Dahlgren

Vice Ordförande:
Ingemar Folkesson

Kassör:
Vakant

Sekreteraree:
Monica Wennberg

Övriga ledamöter:
Gun Lönnrot
Zuzanne Stålbro
Britt-Marie Eskilsson
Torleif Styffe
Hans Halvardsson

Revisorer:
Lars-Erik Jonsson
Dag Nyström

Revisorssuppleant:
Inga Jansson

Valberedning:
Ingemar Dahlström
Lars-Håkan Karlsson

Huvudbyombud:
Inga-Lill Andersson

Byombud:
Amnerud: Ragnhild Persson
Backa/Mörbacka: Anna-Greta Norström
Branäs: Barbro Andersson
Brattmon: Gunn-Britt Jakobsson
Brönäs/Hjällstad: Ingemar Folkesson
Möre/Uppgården: Monika Wennberg
Kvistberget/Fläskremmen/Stommen: Lillemor Persson
Gunneby: Randi Olsson
Hole/Lillbergsgården: Ulla Brodin
Likenäs: Margot Mogren
Transtrand: Sigrid Skogsman
Långav: Greta Östlund
Ransby: Christina Lensén
Slättne/Tutstad: Inga-Lill Andersson
Sundhult: Sonja Svedbo
Uggenäs: Eva-Lisa Andersson
Näckån/Skyllbäck: Vakant