Förord:

I tre års tid från april 2012 har jag skrivit krönikor i Nya Wermlands-Tidningen varannan lördag. Det har varit en mycket trevlig sysselsättning som har gett mig många goda kontakter med tidningens läsare. Många har framfört önskemål om att få krönikorna samlade i bokform. Detta har jag nu tagit fasta på och lämnat över materialet till layoutande Carina Berglund som förvandlat det hela till en bok. Man kan se resultatet som något av en fortsättning på mina tidigare skrifter Klippt och skuret om norra Värmland (1987), Klippt och skuret om norra Värmland II (1993) och Mitt Nordvärmland (2012), samtliga utgivna på Montana förlag.

I slutet har jag som bonus lagt med några överblivna artiklar ur andra publikationer.

Håll till godo.

Ransby, sommaren 2015

Torleif Styffe

Montana förlag