◊ Styrelsen 2021

Ordförande:
Ingemar Folkesson

Sekreterare:
Cecilia Björkman

Övriga ledamöter:
Martin Berglund
Britt-Marie Eskilsson
Anna-Karin Gustavsson
Ulrika Fröman
Elly Branhammar
Daniel Eriksson
Anna-Karin Henriksson

Revisorer:
Lars-Erik Jonsson
Dag Nyström

Revisorssuppleant:
Inga Jansson

Valberedning:
Vakant

Huvudbyombud:
Inga-Lill Andersson

Byombud:
Amnerud: Ragnhild Persson
Backa/Mörbacka: Anna-Greta Norström
Branäs: Barbro Andersson
Brattmon: Gun-Britt Jakobsson
Brönäs/Hjällstad: Ingemar Folkesson
Möre/Uppgården: Monika Wennberg
Kvistberget/Fläskremmen/Stommen:
Gunneby: Randi Olsson
Hole/Lillbergsgården: Ulla Brodin
Likenäs: Margot Mogren
Transtrand: Sigrid Skogsman
Långav:
Ransby: Christina Lensén
Slättne/Tutstad: Inga-Lill Andersson
Sundhult: Sonja Svedbo
Uggenäs: Eva-Lisa Andersson
Näckån/Skyllbäck: Vakant