♦ ALLA TIDERS NORDVÄRMLAND

I Smestugga på Dalby hembygdsgård öppnades den 1 juli 2006 ett nytt spännande museum som visar norra Värmlands historia med hjälp av ny teknik. Utställningen kallas ALLA TIDERS NORDVÄRMLAND – från istid till nutid och vänder sig till turister och ortsbor i alla åldrar.

I stort sett kan man följa en tidslinje och få information via filmer, bildspel, dataspel och annat. Tidsvandringen leds av en audioguide på svenska, engelska eller tyska. Även föremål finns utställda och allt visas i en smakfullt utformad omgivning.

Utställningen är framställd av Kulturkoppra i ett EU-projekt, allt i enlighet med föreningens motto ”att tillvarata och levandegöra gammal kultur med ny teknik”.

I ett bibliotek finns litteratur från bygden.

För barnen finns också en saga, ca 20 minuter, om pilgrimernas väg från Hammarö upp till Nidaros och Olof den Heliges grav. Sagan är tecknad. Vuxna med barnasinnet kvar fastnar oftast vid denna dator.

Projektet är en vidareutveckling av det tidigare projektet ”Från istid till nutid”. www.nordvarmland.com

Museet drevs av Kulturkoppra fram till 2011 då det övertogs av Dalby hembygdsgård.