♦ Hem

Välkommen till Dalby hembygdsförening

blomrank

Vi i Dalby hembygdsförening vill önska alla i bygden en Glad sommar !

Under många år var det våra byombud som ombesörjde försäljningen av medlemskort. Då allt för få tog på sig uppgiften blev vi dessvärre tvungna att ta ett enigt beslut om att avsluta det. Kanske kan vi återinföra detta i framtiden men nu har vi sålt medlemskort på annat vis.

Har du inte haft möjligheter att köpa ett medlemskort under året har du här åter en chans att betala medlemsavgiften.
Vi är tacksamma för allt stöd vi får!

Väl mött på vår vackra hembygdsgård!

Styrelsen

P.S Kom ihåg att skriva i ditt namn när du gör inbetalningen så deltar du/ni i en utlottning av fina priser bland våra medlemmar.

Medlemskort:

Enskild   75kr
Familj   150kr

Bankgiro: 340 8218
Swish: 123 281 14 38