Beskrivning

Mina farföräldrar härstammade från de svedjebrukande skogsfinnar som invandrade till norra Värmlands och Hedmarks finnskogar i mitten av 1600-talet.
Skogsfinnarna slog sig ner i våra obebodda skogsområden, flera mil från den svenska eller norska befolkningen och de grundade många mindre byar och orter på finnskogen.

Boken handlar om dessa skogsfinnar och hur livet var för dem på 1600-talet och framåt. Vi får läsa om många spännande människoöden från svunnen tid. Dessutom finns i boken en fullständig släktutredning av min fars anor med alla finska släktnamn angivna. Många läsare med skogsfinskt ursprung kan här hitta trådar till sin egen släkt.

__

Författaren Bjarne Persson är uppväxt i den finnskog som boken handlar om, och han har så att säga finnkulturen i blodet.
Han har tidigare gett ut boken Clara 9, som handlar om stadsdelen Klara i Karlstad i gamla tider.